TJÄNSTER

VERKSTAD

Felsökning och reparation av ventilationssystem, värmeanläggningar och styr och reglersystem. Utbyte och nyinstallation.
Småmaskinservice
Skärande bearbetning

MÄTLABB

Mätning, felsökning, utredning av ventilation, värme- och kylanläggningar
Injustering OVK
Mätning av inneklimat, temp/fukt, partikelmätning, radon mm
Loggning av det mesta inom området

DRIFT

Driftavtal
Driftoptimering av ventilations- och värmesystem
Injustering av ventilations- och värmesystem